Юбилейна научна конференция „Транспортна свързаност 2020“

29 октомври 2020 г.
10:00 Голяма конферентна зала и MS Teams


ПОКАНА