Конкурс за награждаване на студенти на Юридическия факултет на УНСС, участвали в международни или национални състезания по право

10 октомври 2020 г.


Сдружение ,,Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС“, по инициатива и във връзка с решение на Централния съвет на сдружението, обявява ,,Конкурс за награждаване на студенти на Юридически факултет на УНСС, участвали в международни или национални състезания по право през академичната 2019/2020 г.”

В конкурса могат да се включат всички отбори, съставени от студенти на Юридически факултет на УНСС, взели участие в международни и национални състезания по право през академичната 2019/2020 г.

Кандидатстването се осъществява чрез подаване на заявление за участие в свободен текст, подписано от участниците в отбора на имейла на сдружението – alumniclub.pravo.unss@gmail.com в срок до 10 октомври 2020 г.

Комисия, съставена от представители на ,,Алумни клуб на завършилите ЮФ на УНСС“ и външни експерти, ще разгледа подадените документи и ще обяви класирания на първо място до 10 ноември 2020 г. Оценяването ще се извърши на база сбор от точки по предварително зададени критерии. За класиран на първо място ще бъде избран отборът събрал най-много точки.

Наградата, която ще присъди Алумни клубът на отбора, класиран на първо място, е в размер на 1000 лв. (хиляда лева).

За повече информация можете да посетите интернет страницата на сдружението: www.alumnilaw.net.

Правила за участие в конкурса