УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-старото, голямо и авторитетно висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа. Този сайт е посветен на неговия стогодишен юбилей.

УНСС ДНЕС

над 20000

студенти

над 400

докторанти

90

партньори в страната

155

партньори в чужбина

Нашата история

 1. Началото 1920 г.

  Историята на УНСС започва в 19 ч. на 21 май 1920 г., когато в сградата на Славянското дружество в София се провежда първото заседание на 11-членна инициативна комисия за създаване на ново специализирано висше училище в България. В комисията участват: проф. Ал. Цанков (ректор на Софийския университет), проф. Стефан Бобчев, проф. Петър Богаевски (Юридически ф-т, Софийски университет), проф. В. Златарски (декан на Филологическия ф-т при СУ), проф. Д. Мишайков (декан на Юридическия ф-т при СУ), д-р Н. Иванов (директор на Търговската гимназия в София) и други.


  На изображенията: (1) протокол от първото заседание на комисията; (2-3) изложение на членовете на комисията до министъра на народното просвещение; (4) заповед на министър Омарчевски, с която се утвърждава приетият устав и началото на приема за уч. 1921-1922 г.; (5-7) царски указ и закон за признаване на Университета като юридическо лице; (8) първият Устав на Университета; (9-10) лекционни конспекти по дисциплини на проф. Бобчев и проф. Златарски; (11-12) сградите на Университета съотв. на ул. "Г. С. Раковски" и "Стефан Караджа" в София, свързани в единен комплекс и ползвани между 1920 г. и 1975 г.; (13) реч на проф. Бобчев при откриването на сградата на ул. "Раковски".

  (Източник: университетски архив)

 2. ДВУФАН 1938 г.

  С публикуването на новата Наредба-закон за частните висши училища в България през 1938 г. Свободният университет в София практически е премахнат. Благодарение на усилията на преподаватели, студенти и бивши възпитаници обаче, висшето училище продължава съществуването си под ново име: Държавно висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН). Това е и вторият етап в историята на нашия университет.


  На изображенията: (1-3) царски указ към Наредбата-закон за частните висши училища; (4) писмо на Общостудентска организация „Васил Левски“ до Министерския съвет, председателя на Народното събрание и всички народни представители във връзка с Наредбата-закон; (5) Закон за Държавното висше училище за финансови и административни науки (1940 г.).

  (Източник: университетски архив)

 3. Обединяване със Софийски университет 1947 г.

  Със Закона за висше образование от 20 юни 1947 г. ДВУФАН се обединява с Държавностопанския отдел на Юридическия факултет на Софийския университет. Така възниква Факултетът за стопански и социални науки при СУ. Факултетът започва да функционира на 1 септември 1947 г.


  На изображенията: (1-2) Държавен вестник, бр. 153 от 5 юли 1947 г. (вж. чл. 197 и 198).

  (Източник: университетски архив)

 4. ВИИ "Карл Маркс" 1952 г.

  С решение на Народното събрание, обнародвано на 1 февруари 1952 г., Стопанският факултет при Софийския университет се обособява в отделно висше училище под наименованието Висш икономически институт (ВИИ). На 20 март 1953 г. наименованието се променя на ВИИ „Карл Маркс“.


  На изображенията: (1) Известия на Президиума на Народното събрание, 1 февруари 1952 г.; (2) Известия на Президиума на Народното събрание, 20 март 1953 г; (3) сградата на Университета на ул. "Екзарх Йосиф", в която до 1977 г. се помещава Ректоратът; (4) начало на строителната работа по емблематичната сграда в Студентски град, където УНСС се помещава и до днес; (5) панорамен изглед към сградата на УНСС (1980-те); (6) студенти по време на учебни занаятия в аудитория (1980-те).

  (Източник: университетски архив)

 5. УНСС 1995 г.

  С решение на Народното събрание от 1 август 1995 г. и в изпълнение на волята на членовете на Академичния съвет, ВИИ „Карл Маркс“ се преименува на Университет за национално и световно стопанство.


  На изображенията: (1) титулна страница на Проектозакона за преобразуване на Висшия икономически институт – София в Университет за национално и световно стопанство; (2) Държавен вестник, бр. 68 от 1 август 1995 г.

  (Източник: университетски архив)

 6. #unwe100 2020 г.

  Днес УНСС е най-старият, най-ав­торитетният и най-големият бизнес университет в България и цяла Югоизточна Европа. Усилията на академичното ръководство са насочени към големите цели: университетът, както винаги от създаването си досега, да подготвя елита на страната ни, да бъде лидер в българското висше образование, неделима част от европейското образователно и изследователско пространство и предпочитано място за младите хора.

  Университетът има осем факултета: Общоикономически, Финансово-счето­во­ден, Управление и администрация, Икономика на инфраструктурата, Междуна­род­на икономика и политика, Приложна информатика и статистика, Бизнес факултет и Юридически. Преподавателите са близо 500, от които близо 300 професори и доценти. Студентите на УНСС имат възможност да се обучават в редовна и дистанционна форма в 43 бакалавърски специалности и 108 магистърски специалности.

  Сътрудничим си с над 150 университета от цял свят, с които работим по съвместни магистърски програми, научноизследователски проекти, обмен на студенти и преподаватели. От създаването си преди 100 години досега преподаватели и възпитаници на УНСС са видни учени, държавни и обществени дейци, сред които първият български еврокомисар след влизането в сила на Лисабонския договор, първият българин управляващ директор на Международния валутен фонд, първият българин генерален директор на Евростат, посланици, представители на страната ни в авторитетни международни организации, кметове, общественици, бизнесмени, банкери и др. Само през последните години министър-председатели на България са шестима негови випускници, в т.ч. първата жена премиер.

  Носители на почетното звание "доктор хонорис кауза на УНСС" са авторитетни личности от Европа и САЩ, сред които проф. Джоузеф Стиглиц и проф. Пол Кругман, носители на Нобелова награда по икономика, Франц Фишлер, еврокомисар по земеделието, проф. Вацлав Клаус, президент на Чешката република, проф. Данута Хюбнер, еврокомисар, проф. Франсис Гъри, генерален директор на Световната организация по интелектуална собственост, Жан-Клод Трише, управител на Европейската централна банка, проф. Талеб Рифай, генерален секретар на Световната организация по туризъм към ООН, Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО.

Новини

Календар

ДО СТОГОДИШНИНАТА ОСТАВАТ:

дни
часове
минути
секунди

ЧЕСТИТ СТОГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА УНСС!

Поздравления

Бойко Борисов

министър-председател на Република България

Цвета Караянчева

председател на 44-ото Народно събрание на Република България

Румен Радев

президент на Република България

Илияна Йотова

вицепрезидент на Република България

Марияна Николова

заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

Красимир Вълчев

министър на образованието и науката

Теменужка Петкова

министър на енергетиката, възпитаничка на УНСС

Владислав Горанов

министър на финансите

Десислава Танева

министър на земеделието, храните и горите, възпитаничка на УНСС

Емил Караниколов

министър на икономиката, възпитаник на УНСС

Деница Сачева

министър на труда и социалната политика

Росен Желязков

министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Николина Ангелкова

министър на туризма, възпитаничка на УНСС

Кирил Ананиев

министър на здравеопазването, възпитаник на УНСС

Султанка Петрова

зам.-министър на труда и социалната политика

Георги Чолаков

председател на Върховния административен съд

Адмирал Емил Ефтимов

началник на отбраната

Кристиан Вигенин

зам.-председател на Народното събрание на Република България, възпитаник на УНСС

Милена Дамянова

председател на Комисията по образованието и науката в 44-ото Народно събрание на Република България

Борис Ячев

председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в 44-ото Народно събрание на Република България

Менда Стоянова

председател на Комисията по бюджет и финанси в 44-ото Народно събрание на Република България, възпитаничка на УНСС

Петър Кънев

председател на Комисията по икономическа политика и туризъм в 44-ото Народно събрание на Република България

Кристалина Георгиева

управляващ директор на Международния валутен фонд, възпитаничка на УНСС

Мариана Коцева

генерален директор на Евростат, възпитаничка на УНСС

Димитър Радев

управител на Българската народна банка, възпитаник на УНСС

Лиляна Павлова

вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка, възпитаничка на УНСС

Йорданка Фандъкова

кмет на София

Доц. д-р Диана Ковачева

омбудсман на Република България

Сергей Цветарски

председател на Националния статистически институт, възпитаник на УНСС

Цветан Цветков

председател на Сметната палата на Република България, възпитаник на УНСС

Димитър Георгиев

председател на Държавна агенция „Национална сигурност”

Държавна агенция „Разузнаване“

Служба „Военна информация“

Ст. н. с. Лъчезар Костов

председател на Агенцията за ядрено регулиране

Драгомир Николов

изпълнителен директор на Агенцията по заетостта

Виолина Маринова

председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК

Петър Андронов

председател на УС и главен изпълнителен директор на Обединена българска банка АД, възпитаник на УНСС

Теодора Петкова

главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк, възпитаничка на УНСС

Кирил Домусчиев

председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България

Васил Велев

председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България

Цветан Симеонов

председател на Българската търговско-промишлена палата

Радосвет Радев

председател на Управителния съвет на Българската стопанска камара

Георги Чернев

председател на Софийската търговско-промишлена камара, възпитаник на УНСС

Проф. д.т.н. инж. Цоло Вутов

управител на Геотехмин ООД

Цветелина Пенкова

член на Европейския парламент

Огнян Траянов

председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

Акад. Юлиан Ревалски

председател на Българската академия на науките

Проф. д-р Александър Тасев

директор на Института за икономически изследвания - БАН

Проф. д.б.н. Диана Петкова

председател на Съюза на учените в България

Проф. д.х.н. Георги Вайсилов

управител на фонд „Научни изследвания”

Проф. д-р Петя Кабакчиева

председател на Националната агенция за оценяване и акредитация

Проф. д.ф.н. Анастас Герджиков

ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски”

Проф. д.н. инж. Иван Кралов

ректор на Техническия университет – София

Проф. д-р Виктор Златков, д.м.

ректор на Медицинския университет - София

Проф. д-р Мариана Божинова

ректор на Стопанската академия „Д.А. Ценов” - Свищов

Проф. д-р Евгени Станимиров

ректор на Икономическия университет – Варна

Проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова

ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет

Чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев

ректор на Лесотехническия университет

Проф. д.н. Ирена Петева

ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии

Проф. д-р инж. Иван Марков

ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия

Проф. д-р Миглена Темелкова

ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев

ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“

Проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова

ректор на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”

Проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов

ректор на Висшето строително училище „Любен Каравелов“

Проф. Георги Янков

ректор на Националната художествена академия

Проф. д-р Николай Изов

ректор на Националната спортна академия „Васил Левски”

Старши комисар проф. д.н. Любомир Тимчев

ректор на Академията на МВР

Ген.-майор д-р Груди Ангелов

началник на Военна академия „Г. С. Раковски“

Проф. д-р Пламен Бочков

ректор на Нов български университет

Доц. д-р Григорий Вазов

ректор на Висшето училище по застраховане и финанси

Проф. д-р Руслан Пенчев

ректор на Международното висше бизнес училище

Проф. д-р Станислав Семерджиев

ректор на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“

Проф. Елена Баева

ректор на Театралния колеж „Любен Гройс”

Проф. д-р Румен Младенов

ректор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак

ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив

Проф. д-р Пламен Моллов

ректор на Университета по хранителни технологии - Пловдив

Проф. д-р Христина Янчева

ректор на Аграрния университет - Пловдив

Проф. д-р Петър Христов

ректор на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“

Проф. д-р Магдалена Миткова

ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.

ректор на Медицинския университет – Варна

Проф. д.п.н. Галя Христозова

ректор на Бургаския свободен университет

Чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, DHC, mult.

ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев”

Доц. д-р Добри Ярков

ректор на Тракийския университет - Стара Загора

Проф. д-р Христо Бонджолов

ректор на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

Проф. д.п.н. Георги Манолов

президент на Висшето училище по сигурност и икономика

Проф. д-р Марияна Иванова

ректор на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите

Prof. Dipl. Ing. Ferdinand Dano, PhD

Rector of the Economic University of Bratislava

Prof. Dr. Margarethe Rammerstorfer

Vice-Rector, Vienna University of Economics and Business

Prof. Dr. Thomas Puhl

President of the University of Mannheim

Prof. Andrea Prencipe

Rector of LUISS Guido Carli University

LIN Zhongqin

Professor, Academician of Chinese Academy of Engineering, President of Shanghai Jiao Tong University

Prof. Nikolaos Papaioannou

Rector of Aristotle University of Thessaloníki

University of Peloponnese, Greece

Проф. д.ик.н. Михаил Ескиндаров

ректор на Финансовия университет при правителството на Руската федерация

Проф. д.ик.н. Владимир Шамахов

директор на Северозападния институт по управление към Руската академия за национално стопанство и публична администрация при Президента на Руската федерация

Проф. к.ю.н. Александр Гуляков

ректор на Пензенския държавен университет

Dr. Mihone Kerolli-Mustafa

Director of the International Business College Mitrovica

Prof. Grigoris Zarotiadis

President of ASECU

Mark Protherough

Executive Director, Learning and Professional Development, Institute of Chartered Accountants in England and Wales

Association of Chartered Certified Accountants

Н. Пр. Марин Райков

извънреден и пълномощен посланик на Република България в Лондон възпитаник на УНСС

Н. Пр. Стефано Балди

посланик на Италия в България

Н. Пр. Мануел Корчек

посланик на Словашката република в България

Н. Пр. Алберто А. М. Труеба

посланик на Република Аржентина в България

Н. Пр. Анатолий Макаров

посланик на Руската федерация в България

Н. Пр. Закия Ел Мидауи

посланик на Кралство Мароко в България и Република Северна Македония

Н. Пр. Темиртай Избастин

посланик на Република Казахстан в България

Н. Пр. Алехандро Поланко Мата

посланик на Кралство Испания в България

Анхел Сантамария Барнола

съветник по образователните въпроси към посолството на Кралство Испания в България

Инж. д-р Хасан Азис

кмет на община Кърджали

Инж. Дилян Млъзев

кмет на Елена, родният град на проф. Стефан Бобчев - основател и първи ректор на УНСС

Доц. д-р инж. Ивайло Симеонов

кмет на община Елин Пелин

Даниел Парушев

председател на Националното представителство на студентските съвети, възпитаник на УНСС

Християн Даскалов

директор на Националния студентски дом

Симона Димитрова

председател на Националния младежки форум

Владимир Христов

дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, възпитаник на УНСС

Емилия Иванова

директор на Националната търговско-банкова гимназия

Мая Гешева

директор на Националната финансово-стопанска гимназия

Любка Байлова

директор на Професионалната гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“ - Велинград

Д-р Милен Врабевски

собственик на Частното средно училище „Цар Симеон Велики“

Пламен Димитров

президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България

Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева

председател на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука” - КНСБ

Д-р Валери Апостолов

председател на Синдикат „Висше образованаие“ - КТ „Подкрепа“, възпитаник на УНСС

Проф. д-р Димитър Иванов

управляващ директор - Европа, Gerken Capital Associates, London, UK

Димитър Марикин

регионален директор за Югоизточна Европа, SGS S.A., Geneva, Switzerland

KPMG Bulgaria

Дилян Петров

изпълнителен директор на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”

Ангел Забуртов

генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“

Антоанета Барес

изпълнителен директор на Национална компания „Индустриални зони“

Д-р Иван Вутов

председател на Съвета на директорите на Геотрейдинг АД

Доц. д-р Красимир Димитров

зам.-председател на Арбитражния съд при Европейската юридическа палата

Асоциация на търговските арбитражи в България

Проф. д-р Захари Захариев

председател на фондация „Славяни“ и председател на Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД

Станимир Бояджиев

председател на Българския младежки червен кръст

ISIC Bulgaria

Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС

Организация на студентите от индустриален бизнес

Студентски столове и общежития ЕАД

Конкурс за текст, снимка или видео #UNWE100

 

Ректорското ръководство и Студентският съвет обявяват конкурс за текст, снимка или видео (по избор) на тема:

 „УНСС на 100 години“

Конкурсът е отворен за всички скрити и не толкова скрити таланти както сред студентите, така и сред преподавателите и служителите, защото всички сме УНСС.

 

Изпращайте предложенията си  за конкурса на:

UNWE100@unwe.bg

Краен срок: 7 септември 2020 г.

Най-добрите текстове, снимки и видеа ще бъдат публикувани на юбилейния сайт на УНСС, а техните автори ще бъдат наградени с почетна грамота на ректора проф. д-р Димитър Димитров.

Кампания за набиране на средства

Данни за сметката:

Титуляр: УНСС
Банкова сметка:
БНБ
BIC - BNBGBGSD
IBAN - BG03 BNBG 9661 3100 1746 01
При превод в платежното нареждане да се изписва текст:
"За кампанията - 100 години УНСС"